Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
Litania PDF Drukuj

Litania do Świętych Hiacynty i Franciszka

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -
Święta Maryjo, Królowo wszystkich Świętych - módl się za nami
Święci Hiacynto i Franciszku - módlcie się za nami
Kwiaty świętości, wyrosłe z dala od zgiełku świata -
Wrażliwi na piękno darowanej nam przez Boga przyrody -
Czyste dusze, będące mieszkaniem Boga -
Krzewy gorejące Najwyższego -
Płomyki, zapalone przez Boga w ciemnych i niespokojnych czasach -
Przewodnicy dzieci, młodzieży i dorosłych na drogach świętości -
Głoszący swym życiem orędzie zbawienia -
Ewangeliczni maluczcy, zaszczyceni Bożym objawieniem -
Pojętni uczniowie Anioła Pokoju -
Szybko uświęceni w szkole Maryi -
Posłuszni orędziom Pani z nieba -
Godni powiernicy Matki Bożej, wzywającej świat do pokuty -
Posłuszni we wszystkim woli Bożej -
Uświęceni na drodze codziennego krzyża -
Wierni darom Ducha Świętego i wszystkim łaskom Bożym -
Heroiczni świadkowie wiary -
Mężni obrońcy prawdy -
Przeniknięci współczuciem dla cierpiących -
Apostołowie zagrożonych wiecznym potępieniem -
Wierni naśladowcy Jezusa Ukrzyżowanego -
Męczennicy w pragnieniu -
Apostołowie zagrożonych, za których ofiarowaliście tyle cierpień -
Mężni na drodze pokuty i wynagrodzenia Bogu za grzechy -
Pocieszyciele Serc Jezusa i Maryi -
Gorliwi czciciele Jezusa w Najświętszym Sakramencie -
Apostołowie Różańca świętego -
Mistrzowie w przepojeniu modlitwą całego życia -
Towarzysze dzieci w ich radosnych zabawach -
Wierni w przyjaźni, sięgającej poza grób -
Pielgrzymi przez ziemię, stęsknieni za domem Ojca Niebieskiego -
Przygotowani przez samą Maryję do szczęśliwej śmierci -
Ufni w Boże miłosierdzie, wypraszane za życia i po swojej śmierci -
Szczególni orędownicy Ojca Świętego przed tronem Boga -
Orędownicy w niebie na rzecz tryumfu Niepokalanego Serca Maryi -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami

Módlcie się za nami, Święci Hiacynto i Franciszku
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Boże, Ty zawstydzasz mędrców tego świata, a maluczkim i pokornym objawiasz swoje tajemnice. Wielbimy Cię w dziele, jakiego dokonała najpokorniejsza Twoja służebnica Maryja, doprowadzając w krótkim czasie Hiacyntę i Franciszka do pełni świętości. Daj nam w szkole Fatimskiej Pani, za wstawiennictwem dwojga Świętych, dojść do nagrody obiecanej w niebie apostołom wszystkich czasów. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.