Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
"ŚWIĘCONKA" w domu PDF Drukuj
sobota, 11 kwietnia 2020 08:45

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

ŚWIĄTECZNEGO STOŁU  PRZED  ŚNIADANIEM  WIELKANOCNYM

(Najlepiej jak to poprowadzi ktoś starszy - ojciec, dziadek, mama... Można na stole z pokarmami  zapalić świecę.) Wszyscy stoją.

+ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Bogu niech będą dzięki. Alleluja!

Posłuchajmy teraz fragmentu Pisma Św. - z Listu św. Pawła do Tesaloniczan:

"ZAWSZE SIĘ RADUJCIE, NIEUSTANNIE SIĘ MÓDLCIE. W KAŻDYM POŁOŻENIU DZIĘKUJCIE, TAKA JEST BOWIEM WOLA BOŻA W JEZUSIE CHRYSTUSIE WZGLĘDEM WAS" /1Tes 5, 16-18/ .

Prośmy Boga o Jego błogosławieństwo: OJCZE NASZ.......

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się apostołom przy łamaniu chleba. Bądź między nami, byśmy z wdzięcznością spożywali te dary. Napełnij nas wielkanocną radością. Naucz nas dzielić się dobrem z innymi, byśmy kiedyś byli uczestnikami Twojej Uczty w Niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

+ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.