Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
Słowa Papieża Franciszka PDF Drukuj
sobota, 18 kwietnia 2020 10:32
NIE  ZWIRTUALIZOWAĆ  KOŚCIOŁA, NIE ZWIRTUALIZOWAĆ  SAKRAMENTÓW!!!

Papież Franciszek w czasie homilii  podczas Mszy św. w Domu Św. Marty
dn. 17 kwietnia  2020 r.  powiedział:

"Ktoś ostatnio kazał mi się zastanowić nad niebezpieczeństwem, jakie teraz przeżywamy. Nad tą pandemią, która spowodowała, że wszyscy komunikujemy się także na poziomie religijnym za pomocą nowych technologii. Wy, obecni tutaj, przyjmujecie Komunię św. ale ludzie, którzy nas oglądają, Komunię duchową.
To nie jest  Kościół!  To jest Kościół w trudnej sytuacji, którą Pan dopuszcza. Ale idealny Kościół jest zawsze  ze  swoim ludem i z sakramentami.
Przed Wielkanocą, kiedy ukazała się wiadomość, że będę odprawiał Mszę św. w Wielkanoc, w pustej Bazylice św. Piotra, napisał do mnie jeden biskup i zwrócił mi uwagę.
Dopiero potem zrozumiałem: on chciał, żebym był czujny,
żeby nie  Z W I R T U A L I Z O W A Ć  Kościoła,
nie zwirtualizować sakramentów
i nie zwirtualizować Bożego Ludu .
Kościół, sakramenty i wierni są konkretni. To prawda, że w tym momencie musimy mieć taką relację z Panem, w taki sposób, żeby wyjść z tego tunelu, ale uważajmy, by w nim nie pozostać".
PRZEŻYWANIE  MSZY ŚW. NABOŻEŃSTWA  ZA POŚREDNICTWEM  TELEWIZJI, RADIA, INTERNETU - TO DZIŚ CZĘSTO KONIECZNOŚĆ!
ALE NIE JEST TO SYTUACJA NORMALNA, TYLKO NADZWYCZAJNA!