ODWOŁANIE DYSPENSY! Drukuj
piątek, 29 maja 2020 22:12
Od  niedzieli  31 maja br.

w  kościele  nie  ma ograniczeń

co  do obecności  wiernych  na  wszystkich Mszach św. i nabożeństwach.

MOŻE  PRZYJŚĆ  KAŻDY  Z  ZACHOWANIEM  WYMAGANEJ  OSTROŻNOŚCI
/m.in. maseczki/.

Poniżej dekret Ks. Arcybiskupa znoszący wcześniejszą dyspensę na Mszę św.
przez telewizję czy internet.

 

Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnych Mszach Świętych

Uwzględniając aktualne zarządzenia władz państwowych i sanitarnych oraz zalecenia Konferencji Episkopatu Polski związane ze stanem epidemii w naszym kraju, mając na uwadze to, iż sytuacja epidemiczna na tyle uległa korzystnej zmianie, iż możliwe się stało dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń społecznych, m.in. zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych
w kościołach, z dniem 30 maja 2020 r. odwołuję udzieloną w dniu 20 kwietnia
2020 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych
dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę.

Jednocześnie, do odwołania, utrzymuję w mocy, zgodnie z kan. 87 § 1,
kan. 1245 i kan. 1248 § 2 KPK, dyspensę dla następujących wiernych:

  1. osoby w podeszłym wieku
  2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
  3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: "Pamiętaj, aby dzień święty święcić".

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań władz sanitarnych.

W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich Duchownych
i Wiernych o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywanie sytuacji utrudniających życie duszpasterskie i parafialne.

Józef Górzyński Metropolita Warmiński